ข้อควรระวังในการรับโบนัส!!**ข้อควรระวัง**: กรุณาตรวจสอบไอพีแอดเดรสของท่านสมาชิกก่อน  หากท่านทำการสมัครและขอรับโบนัสในที่สาธารณะ เช่น ที่ทำงาน, ร้านเน็ต, ใช้มือถือ & แท็บเล็ตเครื่องเดียวกัน หรือ พักหอพักที่ต้องใช้ wi-fi ร่วมกับคนอื่น เนื่องจากทั้งหมดที่กล่าวมาอาจจะทำให้เป็นการรับโบนัสซ้ำซ้อนและถูกริบเงินรางวัลในภายหลัง หากเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบพบ